Dansk Selskab for Flowcytometri indleder samarbejde med Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring omkring kvalitetskontrol af flow cytometriske målinger

 

På visionsmødet 2007 besluttede tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen at samarbejde med DEKS omkring kvalitetssikring af flowcytometri, da det har vist sig at være en opgave, der er for tung at løfte for frivillige medlemmer i selskabets regi. Kvalitetskontrol udvalget har været inaktivt siden 2003.

 

Vi har bedt DEKS om at varetage kvalitetssikring af to målinger for os;

  1. MFI for nile red kugler og de to populationer af fluorescerende kugle populationer der ligger nærmest CD4 MFI som et mål for cytometerens ydeevne
  2. Absolutte koncentrationer af CD3, CD4 og CD8 T celle populationer i humane blod præparater som et mål for laboratoriets evne til at bestemme en absolut koncentration af T celler vha. flow cytometri.

1.      Der vil være mulighed for at forsende CD4 depleteret blod for at kunne kvalitetssikre tællinger af relevante koncentrationer.

2.      Der er mulighed for at kvalitetssikre absolutte koncentrationer af CD34

 

Deltagelse forudsætter medlemskab af DSFCM, og koster 5000 kr. det første år, for 10 forsendelser af prøvemateriale.

 

Interessenter bedes melde sig inden den 1. marts 2007 til Hans Jürgen Hoffmann, hjhof@as.aaa.dk, der er koordinator og ekspert for DEKS, og som vil lede information videre til DEKS.

 

På sigt vil administrationen af kvalitetssikringen overgå til DEKS.

 

På bestyrelsens vegne

Hans Jürgen Hoffmann

formand