DSFCM’s Quality Control Program 1998-2002 for flow cytometric CD3/CD4/CD8 analysis

 

DSFCM’s Kvalitetskontrol-program 1998-2002 for flowcytometrisk CD3/CD4/CD8 analyse

 

 

16. februar 1998

 

Det er i Dansk Selskab for Flowcytometri vedtaget at forestå koordineringen af en kvalitetskontrol af flowcytometrisk bestemmelse af antalskoncentrationen af T-celler.

Det er besluttet:

·        At der skal arbejdes med prøver fra det virkelige liv, dvs. både normale donorer og patienter.

·        At udsendelse af prøverne skal gå på omgang mellem de tilsluttede laboratorier.

·        At der skal ske 1 udsendelse om måneden.

·        At der skal udsendes 1 ml EDTA blod til hvert deltagende laboratorium.

·        At afsenderen til hver modtager medsender svarskema med udfyldt afsenderlaboratorium, tappedato og tid (original blanket fremsendes af Selskabet).

·        At prøver sendes først på ugen, mandage eller tirsdage.

·        At prøver skal sendes med kurerpost således at de kan være hos modtageren til analyse indenfor 36 timer efter tapning.

·        At afsenderlaboratoriet betaler forsendelsesomkostningerne.

·        At koodinationen, dataopsamling og statistisk analyse foretages for DSFCM af statistiker, cand. scient. Ib Jarle Christensen

 

Data indrapporteres til:

Ib Jarle Christensen

Finsenlaboratoriet

Afsnit 8621

Rigshospitalet

Strandboulevarden 49

2100 København Ø

Tlf. : 35 45 57 27

Fax : 35 38 54 50

e-mail: ib.jarle@finsenlab.dk

 

Vejledning til prøvepræparation:

EDTA-blod (for øjeblikket ca. 10 ml) tappes og pooles sterilt. Blandes omhyggeligt og fordeles i 1 ml portioner, der sendes med kurerpost til hvert af de deltagende laboratorier sammen med et svarskema.

 

 

Mandag d. 25. april 2005

 

Kvalitetskontrol for DSFCM

 

Som det blev meddelt ved sidste års generalforsamling af kvalitetskontroludvalgets formand Erik Kjærsgaard har kvalitetskontrolprogrammet været suspenderet siden  opgørelsen af den 4. udsendelse i 2002. Formanden har ikke set sig i stand til at forsætte arbejdet og ønsker hermed at træde af.

I den forløbne periode der gjort flere tiltag for at lette arbejdet, bl.a. er der arbejdet med en elektronisk indrapportering af analyseresultaterne, og udvalget har samarbejdet med DAKOCytomation for at finde mulighed for, at benytte deres ”CD-Chex” i kvalitetsprogrammet. I efteråret afholdt DakoCytomation Norden A/S et kursus i standardisering og kvalitetskontrol ved flowcytometri, hvor DakoCytomation tilbød at bekoste CD-Chex cellerne samt forsendelse af disse til de deltagende laboratorier, idet den statistiske analyse forudsattes udført af DSFCM på basis af e-mailede svarskemaer. Der er således et godt grund for at videreføre kvalitetskontrollen i dansk regi, hvis det bliver muligt at finde en ny formand til udvalget.

 

På kvalitetskontroludvalget vegne

 

Erik Kjærsgaard

Med. Hæm. Afd. L

KAS-Herlev