Dansk Selskab for Flowcytometri

Første rapport vedrørende kvalitetskontrol af T-celle kvantitering.

I begyndelsen af 1998 besluttede DSFCM at forestå koordineringen af kvalitetskontrol af flowcytometrisk bestemmelse af T-celler i henhold til følgende regler:

  1. Der skal foretages bestemmelse af antalskoncentrationen i blod af henholdsvis T-celler (CD3+) af Thelper-celler (CD3+CD4+) og af Tcytotoxiske-celler (CD3+CD8+)
  2. Der skal benyttes prøver fra normale donorer og patienter
  3. Udsendelsen skal gå på omgang mellem de tilsluttede laboratorier i henhold til et skema udsendt af DSFCM.
  4. Prøverne skal sendes først på ugen med kurerpost og skal være modtageren i hænde indenfor 36 timer efter tapning. Afsenderlaboratoriet betaler forsendelsesomkostningerne.
  5. Dataopsamling og statistisk analyse foretages for selskabet af statistiker, cand. Scient Ib Jarle Christensen. I organisationsgruppen deltager yderligere Erik Kjærsgaard (KAS Herlev), Lars Ryder (Rigshospitalet) og Bjarne Møller (Odense Universitetshospital).

Fra starten var der tilmeldt 8 laboratorier. Efter første prøveudsendelse kom yderligere et til således, at der nu deltager følgende 9 laboratorier:

 

Herlev

Hæmatologisk lab

Hvidovre

Infektionsmedicinsk lab.

Hvidovre

Klin. Biokemisk Afd.

Odense

Klin. Immunologisk Afd.

Rigshospitalet

Vævstypelab.

Statens serum inst.

HIV/HEP lab.

Skejby

Klin. Immunologisk Afd.

Århus

Immunhæmatologisk lab.

Ålborg

Vævstypelab.

 

Der er siden starten i april 1998 udført 8 prøveudsendelser, der alle er forløbet uden problemer.

Antallet af svar i hver af disse 8 udsendelser var henholdsvis 8, 9, 8, 7, 7 , 8, 8 og 8. Et af de deltagende laboratorier analyserer ikke CD3+CD8+ celler, hvorfor dette svar mangler i alle udsendelser.

Resultatet af de første udsendelser fremgår af tabellerne på side 2.

 

 

 

 

 

Tabeller over resultatet af de første 8 prøveudsendelser.

CD3 resultater (tabel 1)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Cellekonc. (Middeltal 109/l)

1.81

1.23

0.99

0.92

1.70

0.97

1.60

1.25

Standarddeviation (SD 109/l)

0.10

0.16

0.14

0.15

0.17

0.11

0.16

0.23

CV (SD i % af middeltal)

5.6

13.3

14.2

16.0

9.7

11.1

9.9

18.4

 

CD4 resultater (tabel 2)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Cellekonc. (Middeltal 109/l)

1.13

0.93

0.80

0.21

0.28

0.53

0.95

0.84

Standarddeviation (SD 109/l)

0.06

0.14

0.11

0.04

0.03

0.07

0.12

0.18

CV (SD i % af middeltal)

5.3

14.6

14.4

17.8

11.9

12.8

12.2

21.7

 

CD8 resultater (tabel 3)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Cellekonc. (Middeltal 109/l)

0.64

0.25

0.18

0.72

1.41

0.38

0.54

0.38

Standarddeviation (SD 109/l)

0.08

0.05

0.02

0.10

0.15

0.04

0.04

0.05

CV (SD i % af middeltal)

11.9

20.6

8.8

11.9

10.9

9.6

8.3

12.1

 

 

I det målte koncentrationsområde (0.2 2.0 x 109/l) er det på grund af den biologiske variation ønskværdigt at kunne aflevere resultatet med en decimal, derfor bør usikkerheden ligge på denne decimal. Ved vore 8 prøveudsendelser er der fundet et SD område på 0.02 til 0.23 x 109/l, hvilket må siges at være forbavsende godt.

Mellem standarddeviationen og antalskoncentrationen er der en næsten lineær afhængighed, hvilket

fremgår af figur 1.

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammenhæng mellem antalkoncentration og SD for henholdsvis CD4 og CD8 resultater

Da der er en tilnærmet lineær sammenhæng mellem standarddeviation og koncentration vil laboratoriernes variation om kontrollens resultat, lettere kunne sammenlignes ved at benytte variationskoefficienten, der i en stor del af koncentrationsområdet vil være konstant.

Tabel over middelværdi og området for de fundne variationskoefficienter.

CD3

CD4

CD8

Middelværdi for CV%

12.3

12.6

11.8

Range

5.6 18.4

5.3 21.7

8.3 20.6

Af ovenstående tabel fremgår, at de forskellige laboratoriers resultater varierer med en variationskoefficient på ca.12%, hvilket er flot, men bør kunne gøres bedre.

DSFCM foreslår derfor, at vi forsætter med denne form for kvalitetskontrol i de kommende år.

 

Kvalitetskontrolgruppen.

Erik Kjærsgaard, Lars Ryder, Bjarne Møller og Ib Jarle Christensen

 Tilbage