Dansk Selskab for Flowcytometri

 

2000: Anden rapport vedrørende kvalitetskontrol af T-celle kvantitering.

Laboratorier der deltager

2 . prøveudsendelse (1999-2000)

Sygehus

Laboratorium

Kontaktperson

Udsend. nr.

Herlev Amtssygehus

Hæm. Lab. 54P4

Kirsten Nikolajsen

2.1

Rigshospitalet

Vævstypelab. 7631

Lars Ryder

2.2

Ålborg Sygehus N

Vævstypelab.

Anne Elbæk

2.3

Odense Universitetshosp.

Klinisk Immun. Afd.

Peter Jøhnk

2.4

Skejby Sygehus

Vævstypelab.

Hanne Krohn

2.5

Statens Seruminstitut

HIV/HEP Lab.

Rebecca Wahlberg

2.6

Hvidovre Hospital

Klin. Biokem. Afd.

Anette Farre

2.7

Hvidovre Hospital

Infektionsmed. Lab.

Tine U Sørensen

2.8

Århus Amt Sygehus*

Immunhæm. Lab.

Karin Meyer

2.9

Vejle Sygehus

Klin. Biokem. Afd.

Marta Stahl

2.10

*) Århus Amt sygehus har fra og med udsendelse 2.5 trukket sig ud af samarbejdet

Der er i alt foretaget 7 prøveudsendelser i denne udsendelsesserie, idet 3 laboratorier ikke har været i stand til at foretage deres prøveudsendelse.

 

 

Resultater af 2. prøveudsendelse

 

Tabel over de fundne variationskoefficienters middeltal og område:

 

CD4

CD8

CD3

Middeltal for CV%

11,8

11,6

11,1

Område

6,8-16,37

3,8-15,8

4,1-17,3

 

 

 

 

Tabeller over udsendelsesresultaterne

(NB, der udføres ikke CD8 bestemmelse på Serum Instituttet)

CD4 resultater (tabel 1)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal svar

8

6

8

7

8

*

8

7

Cellekonc. (middeltal*109/L)

1,21

0,40

0,21

0,43

0,18

*

1,08

0,79

Standarddeviation (SD*109/L)

0,20

0,03

0,03

0,06

0,02

*

0,09

0,09

Variationskoefficient (%)

16,7

6,8

13,7

14,7

11,0

*

8,1

11,5

 

CD8 resultater (tabel 2)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal svar

7

6

7

6

7

*

7

6

Cellekonc. (middeltal*109/L)

0,47

1,61

0,32

1,05

0,61

*

0,58

0,43

Standarddeviation (SD*109/L)

0,07

0,06

0,06

0,08

0,05

*

0,09

0,05

Variationskoefficient (%)

15,5

3,8

19,0

7,4

7,9

*

15,8

11,6

 

CD3 resultater (tabel 3)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal svar

8

6

8

8

8

*

8

7

Cellekonc. (middeltal*109/L)

1,75

2,05

0,58

1,61

0,85

*

1,65

1,27

Standarddeviation (SD*109/L)

0,29

0,08

0,10

0,17

0,08

*

0,13

0,16

Variationskoefficient (%)

16,8

4,1

17,3

10,4

9,0

*

7,6

12,2

 Tilbage