Dansk Selskab for Flowcytometri

2001: Tredie rapport vedrørende kvalitetskontrol af T-celle kvantitering.

Laboratorier der deltager

3 . prøveudsendelse (2000-2001)

Sygehus

Laboratorium

Kontaktperson

Udsend. nr.

Herlev Amtssygehus

Hæm. Lab. 54P4

Kirsten Nikolajsen

3.1

Rigshospitalet

Vævstypelab. 7631

Lars Ryder

3.2

Ålborg Sygehus N

Vævstypelab.

Noomi Knudsen

3.3

Odense Universitetshosp.

Klinisk Immun. Afd.

Peter Jøhnk

3.4

Skejby Sygehus

Vævstypelab.

Hanne Krohn

3.5

Århus KH

Allergi Lab.

Hans J. Hoffmann

3.6*

Hvidovre Hospital

Klin. Biokem. Afd.

Anette Farre

3.7

Vejle Sygehus

Klin. Biokem. Afd.

Marta Stahl

3.8

Statens Seruminstitut

HIV/HEP Lab.

Lene Bangsgaard

**

*) Ved udsendelse 3.6 var prøvematerialet BAL-væske (Bronchio-Alveolær-Lavage)

**) SSI udsender ikke prøver

Der er i alt foretaget 7 prøveudsendelser med EDTA-blod i denne udsendelsesserie og der kan maksimalt blive afleveret 8 svar.

 

 

Resultater af 3. prøveudsendelse

 

Tabel over de fundne variationskoefficienters middeltal og område:

 

CD4

CD8

CD3

Middeltal for CV%

12,8

15,2

12,2

Område

5,3-25

6,3-31

7,6-22

 

 

 

 

Tabeller over udsendelsesresultaterne

(NB, der udføres ikke CD8 bestemmelse af KKA i Vejle og af Serum Instituttet)

CD4 resultater (tabel 1)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal svar

8

7

8

7

8

*

6

7

Cellekonc. (middeltal*109/L)

1,12

0,74

0,79

0,28

0,69

*

0,79

0,80

Standarddeviation (SD*109/L)

0,19

0,19

0,13

0,02

0,06

*

0,06

0,07

Variationskoefficient (%)

17,0

25

16,5

5,3

9,0

*

7,9

8,8

 

CD8 resultater (tabel 2)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal svar

6

5

6

6

6

*

5

6

Cellekonc. (middeltal*109/L)

0,44

0,30

0,62

0,51

0,35

*

0,38

0,17

Standarddeviation (SD*109/L)

0,11

0,05

0,04

0,06

0,02

*

0,09

0,05

Variationskoefficient (%)

25

16,7

7,2

12,6

6,3

*

7,7

31

 

CD3 resultater (tabel 3)

Udsendelsesnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal svar

8

7

8

6

8

*

7

7

Cellekonc. (middeltal*109/L)

1,62

1,09

1,44

0,79

1,02

*

1,23

1,00

Standarddeviation (SD*109/L)

0,31

0,24

0,12

0,07

0,08

*

0,15

0,08

Variationskoefficient (%)

19,1

22

8,3

8,7

7,6

*

12,0

8,0

 Tilbage