2003:  Fjerde rapport vedrørende kvalitetskontrol af T-cell kvantitering.

 

Laboratorier der deltager

4. prøveudsendelse (2001-2002)

Sygehus**)

Laboratorium

Kontaktperson

Udsend. nr.

Herlev Amtssygehus

Hæm. Lab. 54P4

Kirsten Nikolajsen

4.1

Rigshospitalet

Vævstypelab. 7631

Lars Ryder

4.2

Ålborg Sygehus N

Vævstypelab.

Noomi Knudsen

4.3

Odense Universitetshosp.

Klinisk Immun. Afd.

Peter Jøhnk

4.4

Skejby Sygehus

Vævstypelab.

Hanne Krohn

4.5

Århus KH

Allergi Lab.

Hans J. Hoffmann

4.6

Hvidovre Hospital

Klin. Biokem. Afd.

Anette Farre

4.7

Vejle Sygehus*

Klin. Biokem. Afd.

Marta Stahl

4.8

Rigshospitalet

Blodbanken 2033

Jette Mikkelsen

4.9

Statens Serum Institut*

HIV/HEP Lab.

Lene Bangsgaard

 

*)To af deltagerne ikke bestemmer CD8.

 

 

Resultater af 4. prøveudsendelse

 

Interlaboratoriel variation:

Tabel over de fundne variationskoefficienters middeltal og område:

 

 

 

CD3

CD4

CD8

Middeltal for CV%

7,9

8,2

9,8

 

Område

4,8-10,8

5,2-13,7

7,1-12,7

 

 

 

 

Intralaboratoriel variation:

På basis af de enkelte laboratoriers indsendte dobbeltbestemmelser er der for CD3, CD4 og CD8 resultaterne beregnet en vægtet CV for laboratoriernes intralaboratorielle variation. Resultatet er med stort forbehold da de er baseret på få talpar (n=8).

I nedenstående skema er resultatet sorteret i stigende rækkefølge, hvert enkelt laboratorium får sit eget resultat opgivet specielt.

 

Oversigt over laboratoriernes intralaboratorielle variation*.

CD3+

1,3%

1,5%

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

2,5%

2,9%

3,1%

8,9%

CD3+CD4+

1,9%

2,2%

2,2%

2,5%

2,9%

3,1%

3,2%

3,3%

3,8%

5,3%

CD3+CD8+

1,6%

2,1%

2,2%

2,6%

2,7%

2,8%

3,7%

12,5%

 

 

 

Medianværdi for CD3 = 2,3% for CD4 = 3,0%  og for CD8 = 2,7%

 

*)      Tabellens værdier er opstillet i stigende orden. En kolonnes resultater er derfor ikke nødvendigvis fra samme laboratrium.

 

Tabeller over udsendelsesresultater

 

Udsendelse 4.1

CD3

CD4

CD8

Antal svar

8

8

7

Middeltal

1.55 x 109/L

1.07 x 109/L

0,37 x 109/L

Standarddeviation

0.10 x 109/L

0.10 x 109/L

0.04 x 109/L

Variationskoefficient

6.5%

9.1%

11.7%

 

 

Udsendelse 4.2

CD3

CD4

CD8

Antal svar

7

7

6

Middeltal

2.10 x 109/L

1.00 x 109/L

1.13 x 109/L

Standarddeviation

0.10 x 109/L

0.06 x 109/L

0.10 x 109/L

Variationskoefficient

4.8%

6.0%

8.4%

 

 

Udsendelse 4.3

CD3

CD4

CD8

Antal svar

8

8

6

Middeltal

1.20 x 109/L

0.64 x 109/L

0,56 x 109/L

Standarddeviation

0.07 x 109/L

0.03 x 109/L

0.04 x 109/L

Variationskoefficient

6.1%

5.2%

7.3%

 

 

Udsendelse 4.4

CD3

CD4

CD8

Antal svar

9

9

7

Middeltal

1.73 x 109/L

0.25 x 109/L

1,46 x 109/L

Standarddeviation

0.18 x 109/L

0.03 x 109/L

0.16 x 109/L

Variationskoefficient

10.3%

13.7%

11.2%

 

 

Udsendelse 4.5

CD3

CD4

CD8

Antal svar

9

9

7

Middeltal

1.44 x 109/L

0.63 x 109/L

0.85 x 109/L

Standarddeviation

0.15 x 109/L

0.05 x 109/L

0.10 x 109/L

Variationskoefficient

10.2%

7.8%

11.3%

 

 

Udsendelse 4.6 blev ikke udført

 

 

Udsendelse 4.7

CD3

CD4

CD8

Antal svar

9

9

7

Middeltal

1.12 x 109/L

0.75 x 109/L

0,36 x 109/L

Standarddeviation

0.09 x 109/L

0.07 x 109/L

0.03 x 109/L

Variationskoefficient

7.7%

9.7%

8.3%

 

 

 

Udsendelse 4.8

CD3

CD4

CD8

Antal svar

8

8

6

Middeltal

1.56 x 109/L

1.03 x 109/L

0,43 x 109/L

Standarddeviation

0.11 x 109/L

0.06 x 109/L

0.03 x 109/L

Variationskoefficient

6.8%

5.7%

7.1%

 

 

Udsendelse 4.9

CD3

CD4

CD8

Antal svar

8

8

7

Middeltal

1.70 x 109/L

1.04 x 109/L

0.61 x 109/L

Standarddeviation

0.18 x 109/L

0.09 x 109/L

0.08 x 109/L

Variationskoefficient

10.8%

8.7%

12.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oversigt vedr. forsendelsetider:

 

Udsen-delsesnr.

Prøve afsendt fra

Timer til modtagelse

Sted senest modtaget

Antal forsendelser  med tid >36 tim

     4.1

Herlev

     4½ - 48

Vejle

2

     4.2

RH 7631

     3 - 50

Vejle

2

     4.3

Ålborg

   22½ - 46

SSI

1

     4.4

Odense

 19½ - 23½

RH 2033

0

     4.5

Skejby

  2½ - 24½

RH 7631

0

     4.7

Hvidovre

  2½ - 24½

Vejle

1

     4.8

Vejle

 20½ - 44½

Hvidovre

1

     4.9

RH 2033

  27 - 50½

Vejle

1

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kjærsgaard

Hæmatologisk Laboratorium, 54P4

KAS Herlev