Til medlemmer af Dansk selskab for flowcytometri (DSFCM).

 

Bestyrelsen har taget initiativ til en genopstart af kvalitetskontrolprogrammet. Vi ønsker først at vide hvor udbredt ønsket om deltagelse er. Derfor vil vi bede jer besvare nedenstående 6 spørgsmål. 

Vi har to sigter: Instrument applikation og protokol applikation, de skal praktisk udmøntes i måling af en fluorescerende mikrosfære og analyse af et biologisk materiale.

 

  1. Er der interesse for at DSFCM starter et eksternt kvalitetskontrolprogram?
  2. Benytter jeres laboratorium i forvejen et eksternt kvalitetskontrolprogram(f. eks. UK Neqas)?
  3. Benytter jeres laboratorium intern kvalitetssikring?
  4. Kontrollerer jeres laboratorium for PMT stabilitet?
  5. DSFCM's protokol applikation er i første omgang stilet mod måling af overflademarkører. Er der interesse for kvalitetssikring af andre typer protokoller (f. eks. intracellulære markører, DNA, GFP)?
  6. Der er forbundet nogle udgifter med administration af sådan et program, de må afholdes af brugerne. Hvilket prisniveau finder jeres laboratorium er acceptabelt for deltagelse i et kvalitetskontrolprogram? 2000 kr. 5000 kr. årligt

 

Svarmails kan returneres til sujacl@stam.dk inden den 16. juli 2006

 

På vegne af DSFCM's kvalitetskontroludvalg

 

Jacob Larsen

Klinisk biokemisk afdeling

Storstrømmens Sygehus Næstved