Generalforsamling i Dansk Selskab for Flow Cytometri

afholdt den 11 April 2003

Auditorium 2, Rigshospitalet, København

 

Valg af Dirigent: Johanne Lade Rømer blev valgt som dirigent.

 

Formandsberetning: Selskabet har det godt. Der er 113 medlemmer, heraf 14 firma medlemmer. Der blev rekrutteret 5 firma medlemmer i det sidste år. Vi afholdt tre møder i det sidste år. Der kunne gøres mere for at få bedre annoncering af møderne. Samarbejde med andre selskaber kan styrkes for at forbedre dette.

 

Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

 

Valg til bestyrelsen: Jens Peter Stenvang (bestyrelse), Bjarne Møller (bestyrelse), Erik Kjærsgård (suppleant) og Henrik Flyger (revisor) var villige til genvalg – og blev alle genvalgt.

 

Revideret regnskab og budget: Begge dokumenter blev godkendt, budgettet dog med ændring af posten Kontingent, der udgør 24 000 kr. og legat, der blev øget fra 8 000 kr. til 15 000 kr. I den følgende diskussion rejsendes spørgsmålet, om vores kontant beholdning på 68 929,05 kr. er ved at blive for høj. DSFCM er jo ikke en pensionskasse. Der er to mulige anvendelsesområder for de ophobende midler:

Til internater har selskabet brug for en kontantbeholdning til at kunne dække over underskud. Sekretæren og kassereren forslår 100 000 kr. Olav Egelund fra BD tilbyder, at BD kunne tilbyde en underskuds garanti. Ligeledes vil andre firmaer muligvis garantere tilbyde denne slags støtte. Det kunne dog føre til en uønsket afhængighedsforhold mellem selskabet og et givent firma.

Yngre medlemmer kan ansøge om finansiering af kursus og kongres deltagelse med flow cytometrisk formål i den bredeste forstand. Her foreslås at der kan søges om op til 15 000 kr. til deltagelse i kursus, og op til 8 000 kr. til deltagelse i kongres. Ansøgningen om legatet stiles til formanden, og skal indeholde motivation og budget.

 

Kontingent: Kontingentet forbliver uændret. 100 kr. for almindelige medlemmer, og 1000 kr. for firma medlemmer.

 

Forretningsorden: Der har længe fra flere sider været efterlyst en forretningsorden, der beskriver de organisatoriske opgaver.

For sekretæren handler det  om

-        hvordan medlemmer meldes ind og ud af selskabet. Der skal gives besked til det medicinske selskab, og bestyrelsen skal orienteres om ind- og udmeldinger.

-        Hvornår der sendes referat ud af bestyrelsesmøder, og af generalforsamlingen

-        Hvornår der skal sendes indkaldelse ud til møder, generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

For kassereren handler det om

-        transparens i selskabets regnskab. To af de møder der blev afholdt i 2002 blev holdt udenfor regnskabet, på grund af en ny finansierings form, hvor sponsorer afregner med foredragsholdere eller leverandører eller et samarbejdende videnskabeligt selskab. Den slags møde skal kunne ses i regnskabet for at medlemmer ikke tror at de får så meget for så lidt.

 

Hjemmesiden fungerer strålende. Jens Peter Stenvang og Jørgen Larsen deler opgaven. Der er en flot og meget brugervenlig forside.

 

e-post: sekretæren skal screene for e-post adresser af de sidste medlemmer der ikke havde en i 2001, da der sidst blev screenet. Selskabet kunne derved overgå til at være Internet baseret.

 

Kvalitetskontrol: Der findes nu data for 1998 – 2003. Erik Kjærsgård, der er ansvarlig for kvalitetskontrollen, foreslår at selskabet bruger et DAKO produkt fremover, der kan erstatte blod forsendelser. Der er gået lang tid i posten med de forsendelser med ekspres posten, og det går ud over kvaliteten af sammenligning. DAKO får oplysning om gennemsnitsresultaterne for de forskellige forsendelser. Forslaget blev godkendt.

 

Rejselegat blev behandlet under regnskab og budget.

 

Planer for kommende møder:

Møde 31: Planlægges af Bjarne Møller og Hans Jürgen Hoffmann i Århus til efterår 2003. Emnet sandsynligvis analyse metoder.

Møde 32: Planlægges af Jørgen Larsen og Jens Peter Stenvang i København i April 2004. Emnet Celle sortering.

Forårsmødet i forbindelse med generalforsamlingen i 2005 kan vi afholde i fællesskab med IS. Dette har HJH og Carl-Henrik Brogren drøftet med Sekretær Jan Pravsgaard fra IS.

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl 17.55.

 

HJH 12.6.03

Godkendt af bestyrelsen den 16.6.2003