DNA analyse med flow- og imagecytometri

Fælles møde mellem Dansk Selskab for Flowcytometri og Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi

6 november 2002, Kl.16-18.45

Panum Instituttet, Haderup Auditoriet, Blegdamsvej 3,2200 København N.

Møde koordinator: Karina Norring Hjort

Program:

Teknikker

16.00 - 16.20: DNA flowcytometri - Præparation, farvning og måling Univariat og multivariat analyse (Jørgen K. Larsen, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet).

AFLYST: Laser scanning cytometri (Uffe Birk Jensen, Institut for Human Genetik, Århus Universitet)

16.50 - 17.10: Statistiske aspekter i DNA flowcytometri: muligheder og begrænsninger (Ib Jarle Christensen, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet)

Anvendelse

AFLYST: Universel prognostisk model for lymfeknude-negative bryst cancer patienter ved anvendelsen af DNA flowcytometri (Bo Baldetorp, Onkologisk Forsknings Laboratorium, Onkologisk Afdeling, Universitetshospitalet, Lund)

17.30 - 18.00: Flow-sorterede kromosomer som hjælpemiddel i deciffreringen af komplekse kromosom-rearrangementer (Steen Kølvraa, Institut for Human Genetik, Århus Universitet)

18.00 - 18.15: Diskussion

Traktement

18.15 - 18.45: Sandwich vin og vand

Tilmelding til mødet: Senest d. 30. oktober til Ulla Evald, Patologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 N, fortrinsvis e-mail ue01@bbh.hosp.dk eller evt. påfax 35 31 39 01,

Sponsor: Becton Dickinson A/S