44. Møde i Dansk Selskab for Flowcytometri

Fredag, 29. maj 2009, Foredragssalen, Roskilde Sygehus, Roskilde.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

A) Leukæmi- og lymfomdiagnostik med flowcytometri.
Mødearrangør: Thomas Hviid.

B) Generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri.


9 June 2009 /JKL