Dansk Selskab for Flowcytometri - Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DSFCM's 50. møde den 4.4.2013 i auditorium 93, Rigshospitalet, indgang 93, Juliane Maries Vej 22, 2100 København Ø.

Indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt til medlemmerne den 7.3.2013.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer:
  2. Formandens beretning.
  3. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  4. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af § 5a, se forslag for ordlyd.
  5. Indkommende forslag fra medlemmerne.
  6. Kassererens beretning: Regnskabsaflæggelse.
  7. Kassererens beretning: Budget og kontingent.
  8. Kontingent for 2013.
  9. Kommende møder.
  10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Alexander Schmitz (dsfcm.dk@gmail.com) senest 21/3-2013 kl 12.00.
Forslag der drøftes under eventuelt kan ikke bringes til afstemning.