Dansk Selskab for Flowcytometri 

Indkaldelse til 27. møde og generalforsamling

            Torsdag, den 4. april 2002, kl. 13.30

            Auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 20 (mellembygning), 2100 København Ø

            Deltagere bedes tilmelde sig pr. e-mail til arrangøren, Jørgen K. Larsen (j.k.larsen@finsenlab.dk).

            Alle interesserede er velkomne til det videnskabelige møde.

 

Videnskabeligt møde (tidsramme kl. 13.30-15.40)

Session I: Flowcytometrisk DNA analyse

1.         Jørgen K. Larsen, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet: Introduktion til flowcytometrisk DNA analyse (30 min)

2.         Carl-Henrik Brogren, Afd. for Mikrobiologisk Sikkerhed, Inst. for Fødevaresikkerhed og Ernæring, Fødevaredirektoratet: Nye muligheder i molekylær og cellulær flow analyse (bead-baseret primer extension SNP detektion, flow DNA fragment sizing and cell flow analysis in microfluidic systems). Indtryk fra besøg på Los Alamos National Laboratory; Arizona og Caliper Technologies; Mountain View; Californien (30 min)

Session II: Frie foredrag (hæmatologiske/immunologiske emner)

1.         Ida Schiødt, Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet: Bestemmelse og kvantificering af hæmatologiske vækstfaktor- og cytokin-receptorer med flowcytometri (20 min)

2.         Christine Dahl, Pædiatrisk Forskning A, Skejby Sygehus: Humane mast celler og kronisk infektion (20 min)

3.         Hans Jürgen Hoffmann, Lungemedicinsk Forskning, Århus Kommune Hospital: CD106 on human monocytes and alveolar macrophages is upregulated in vivo by exposure to organic dust (20 min)

Pause med forfriskninger (tidsramme kl. 15.40 - 16.00)

 

Generalforsamling (tidsramme kl. 16.00 – 17.30 senest)

1.                Valg af dirigent

2.                Formandsberetning

3.                Indkomne forslag (Tine Hoppe foreslogsidste generalforsamling, at antallet af suppleanter udvides fra 1 til 2)

4.                Valg til bestyrelsen (på valg som bestyrelsesmedlemmer er Jørgen K. Larsen, Carl-Henrik Brogren og Hans Jürgen Hoffmann, og som revisor Jacob Larsen; hertil kommer evt. valg af 2. suppleant)

5.                Forelæggelse af revideret regnskab

6.                Budget

7.                Kontingent (Hans Jürgen Hoffmann foreslår forhøjelse til 200 kr. årligt for ordinære og 2000 kr. for firmamedlemmer)

8.                Forretningsorden

9.                Hjemmeside og e-mail

10.             Kvalitetskontrol

11.             Rejselegat

12.             Planer for kommende møder:

DSFCM-28: Software solutions to common challenges in flow cytometry & Flow cytometry in the detection of immune regulation. 5-6.8.2002, Sandbjerg Gods. Arrangører: Bjarne Møller & Hans Jürgen Hoffmann.

DSFCM-29: DNA analysis by image and flow cytometry. Fællesmøde med Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi, oktober/november 2002 (i uge 43-45), København. Arrangør for DSFCM: Jørgen K. Larsen

13.             Eventuelt.

Efterfølgende: Den ny bestyrelse konstituerer sig og afholder sit første møde.

 

22.3.2002 / Med venlig hilsen, Jørgen K. Larsen