Nyhedsbrev - 27. januar 1997

 

 

Til alle medlemmer af Dansk Selskab for Flowcytometri! - og andre interesserede!

 

DSFCM's 16. videnskabelige møde afholdes i samarbejde med CompuCyte Corporation den 20. februar 1997 kl. 10.30 i Auditorium 1 på Rigshospitalet (se vedlagte program).

CompuCyte Corporation vil her demonstrere deres nye Laser Scanning Cytometer (LSCTM) med en række foredrag om dets anvendelser. Apparaturet vil blive installeret med storskærmprojektion i auditoriet.

Mødet slutter med et foredrag af Zbigniew Darzynkiewicz om "Apoptosis and expression of cyclin proteins". Darzynkiewicz's forskningsgruppe, der er kendt for en række metoder til flowcytometrisk analyse af cellecyklus, har i de senere år fokuseret på apoptosis og cycliner (Darzynkiewicz et al.: Cytometry 27:1-20, 1997; Cytometry 25:1-13, 1996; Methods in Cell Biology 41:15-38, 1994).

Tilmelding ønskes pr. telefax til Peter Vitins ved benyttelse af blanketten vedlagt programmet.

 

DSFCM's 17. videnskabelige møde med temaet "Apoptosis" afholdes i samarbejde med Immunologisk Selskab den 20. marts 1997 kl. 13.30 i Auditorium 2 på Rigshospitalet (se vedlagte program).

Tilmelding ønskes til Jette Christiansen, Finsenlaboratoriet, på telefon 35 45 56 59 eller telefax 31 38 54 50.

 

DSFCM's ordinære generalforsamling vil blive afholdt den 20. marts 1997 kl. 13.00 i Rigshospitalets Auditorium 1, d.v.s umiddelbart før det videnskabelige møde. Inkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senere.

 

5th ESACP Congress afholdes den 25-29. maj 1997 i Oslo. Information om mødet fås ved henvendelse til Dr. H.E. Danielsen og Prof. A. Reith, Department of Pathology, The Norwegian Radium Hospital, Montebello, N-0310 Oslo. Telefon (47) 22 93 56 17 / 42 17. Telefax (47) 22 73 01 64. E-mail hdaniels@ulrik.uio.no. For opdateret information om mødet, se internet http://home.sn.no/~oyvindl/esacp_5th_congress.html.

 

Nyttige internet adresser til internationale cytometriske selskaber:

International Society for Analytical Cytology (ISAC): http://nucleus.immunol.washington.edu/ISAC.html.

European Society for Analytical Cellular Pathology (ESACP): http://www.biochem.mpg.de/valet/esacp.html.

European Federation of Cytometric Societies (EFCS): http://www.biochem.mpg.de/valet/efcs.html.

 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

 

Jørgen K. Larsen